Léčivé mandaly

Osobní mandaly

 V našem životě se věci neodehrají jen tak, ale mají jakýsi řád nebo smysl. Nejrozšířenějším poznáním tohoto dění je horoskop. Osobní mandala nabízí poznání právě prožívaného období (nejčastěji je malována na dva roky). Do jisté míry může horoskop nahradit nebo doplnit. Podobným způsobem pracují i tarotové karty, je to tedy stejný záměr proveditelný různými způsoby. V evropském pojetí chápání by se dalo říci „Podívám se do školního rozvrhu hodin na jaký předmět se mám právě připravit, co se právě budu učit.“Avšak nikdo nemůže předpokládat, jakou dostanu známku, to záleží na mém snažení, a na mých schopnostech. Osobní mandala je tedy jakýmsi průvodcem naší školy životem, a slouží k lepší orientaci, snazšímu zvládnutí náročného období.

 Výhodou této techniky je, že do jednoho obrázku je zahrnuto mnoho informací z našeho podvědomí. Mohou se tedy opakovat věci které, jsme již dříve prožívali, ale nevyřešili, například z prenatálního období, dětství, minulých životů, ale nejčastěji špatné návyky zděděné od svých předků.

Osobní mandala nám pomůže:

  • umožnit konkrétní práci na sobě a rozvoji své osobnosti
  • snadněji překonávat životní překážky
  • lépe pochopit vztahy k vlastní osobnosti, rodině a okolí
  • povzbudí a podpoří smysl našeho života
  • najít sílu vlastní osobnosti

Zážitky klientů z osobních mandal

Byla jsem oslovena známou, která si zadala namalovat osobní mandaly pro sebe a muže. Byla zoufalá z  dosavadní situace v jejich manželství. Svého muže chtěla opustit. Jaké bylo pro ni ale překvapení, když její muž po zhlédnutí své osobní mandaly a práce s ní, změnil své chování. Komunikace mezi nimi se výrazně zlepšila. Začali společně chodit do přírody, což nikdy předtím nebylo. Paní pracovala se svou mandalou také, získala tak sílu být sama sebou a přijmout se taková jaká je. Opět tvořila věci, které ji dříve bavily. Manželé přestali lpět na skutečnostech, které je dříve zatěžovaly. Nyní si dopřávají více klidu a zároveň se jim změnil náhled na život.  Získali úctu sami k sobě, ale i druhému partnerovi.

Druhý příběh je o ženě, která stále hledá a snaží se nacházet radost a štěstí ve svém životě. Poslala mi e-mail s žádostí o namalování osobní mandaly. Je to velmi pro mě blízká osoba a ráda jsem ji vyhověla. Cítila jsem, že to bude pro ni to pravé, jak se říká „ořechové“. Nezklamala mé cítění, když dostala osobní mandalu, jako by uchopila své pravé „já“. Velmi mne dojal e-mail, který jsem od ní obdržela. Popisovala zážitky a děkovala, že jsem osobní mandalu pro ni vytvořila. Bylo to vzájemné obohacení. Našla v mandale spřízněnou duši – jak sama psala – sestřičku.

I třetí příběh je o běžném životě, který zažívá mnoho z nás. Paní, která si oblíbila mé mandaly, zakoupila je a pracovala s nimi, cítila v sobě velké změny, zklidnění a uvolnění. Za manžela má muže, který pracuje v lese a miluje přírodu.  Přesto, že jsou oba velmi citliví, nedokázali k sobě najít cestu. Měli potíže si vzájemně naslouchat a domluvit se, chyběla jim společná řeč, vázla komunikace. Paní nechala muži namalovat osobní mandalu a dala mu ji jako dárek.  Byla jsem dosti zvědavá, jak bude pán reagovat. Přijal ji a tím přijal i sám sebe. Od té doby se soužití mezi oběma změnilo. Zlepšila se komunikace a nastala úcta jeden k druhému.Osobní mandala je o nás samých, odkrývá to, co je v nás uloženo a díky ní se rozpomínáme, kdo jsme a jaké máme hodnoty.Těmito hodnotami se rozumí: žít, milovat sama sebe a vše kolem nás.


 

Lenka Pavel 2012 Pavel 2008