Léčivé mandaly

Znovunaladění na univerzální energii z Vesmíru

Tato technika je určena především pro ty, kteří hledají, jak konkrétně pracovat na sobě a chtějí zjistit příčinu svých problémů. Hledají poslání nemocí, vztahů a emocí v našem každodenním životě.

Název Znovunaladění vznikl z myšlenky - vrátit se k původnímu poslaní člověka na Zemi - pracovat na vlastním zdokonalení a tím se přiblížit k harmonii. Každý jsme tyto myšlenky prožívaly v raném dětství prostřednictvím her a snů. V každém z nás se skrývá láska, tvořivost a štěstí, jen je neprojevujeme.

Doba, ve které žijeme, vytváří velmi vysoké nároky na naši trpělivost, soustředění a odpočinek. Mnoho lidí si uvědomuje, že se o tyto vlastnosti musí vědomě pečovat. Je nepochybné, že správná strava a pohyb přispívají k našemu zdraví, ale to není všechno, dalším velkým faktorem je náš způsob myšlení a styl života. Kritizováním a pomlouváním odsouváme řešení problémů. Znovunaladěním na univerzální energie získáme schopnost řešit a pochopit životní situace současného života.

Výhody Znovunaladění:

- Bezpečnost - nemůžeme ublížit sobě ani nikomu jinému (neužíváme vlastní energii, ale jsme jejími zprostředkovateli. Pokud máme jiný záměr než hledání harmonie, energie se zastaví).

- Jednoduchost a spolehlivost - představíte si mandalu a energie se spustí.

- Praktičnost - kamkoli položíme ruku nebo na co myslíte, tam proudí universální energie.

- Přirozenost - nejsou používána žádná cizí slova nebo znaky.

- Jednorázové zasvěcení - během pěti měsíců každý dosáhne automaticky plné verze (nejsou stupně 1), 2), 3). atd.).

- Samostatnost - nikomu nepodléhá ani se nikomu nezavazuje.

- Návaznost - na další kurzy a témata.

- Univerzálnost - energii můžeme posílat bez ohledu na čas a prostor (minulost, přítomnost,  budoucnost,  jakákoli vzdálenost).

 

Nevýhody:  budeme muset pracovat se svým egem, ješitností, pýchou, závistí atd.

Co můžeme očekávat:

- Po kurzu nezískáte zázračné schopnosti, ale stanuli jste na začátku dlouhé cesty vlastního poznání.

- Otevře se nový rozměr chápání věcí okolo nás díky většímu mimosmyslovému vnímání.

- Při používání těchto energií se zlepší vlastní spokojenost, tolerance a nadhled.

- Hlubší pochopení vztahu v našem životě. (sám k sobě, partnerovi, rodině, společnosti, atd.).

- Nalezení konkrétních kroků, jak zlepšit své zdraví a spokojenost.

 

Celý systém pracuje na dvou základních myšlenkách. První pohled je rozdělení energií na pozitivní, negativní a neutrální a druhým pohledem je stále diskutované téma rozdělení - duch, duše, tělo. Touto kombinací vznikne devět témat, na která jsou namalovány mandaly. Celý tento systém je podporován univerzální energií z Vesmíru tak, jako například japonské Reiki.

Začala nová doba vyzrávání, jiné nároky a jiné možnosti. Před více než dvaceti lety jsem hledal metodu jak pracovat s energiemi a po absolvování kurzu reiki jsem nabyl poznání, že se vše odehrává v určitých rytmech. Tímto opakováním dostáváme další a další možnosti zlepšit vše (toho), co jsme doposud ještě neuměli. I v přírodě se neustále opakují určité rytmy například denní, týdenní, měsíční, roční, sedmileté, staleté, ale také tisícileté. Před dvaceti lety jsem ještě nic nevěděl o roku 2012 a poselství mayské civilizace, ale uvědomoval jsem si změny, které nás ovlivňují.

Právě rok 2013 je novým počátkem více než několika tisíciletého cyklu, kde se budeme učit vlastní úctě a vnitřní spokojenosti. Začala tedy nová doba, kdy se o svoji spokojenost musíme starat, pečovat, rozvíjet a uchránit ji před těmi, kteří ji nemají.

Mandala je ideální formou jak zprostředkovat pocity obrazovou formou. Energie se spustí pouhým položením ruky na mandalu nebo více mandal. Později postačí si pocit z mandal jen vizualizovat bez fyzického kontaktu.  Lze jej využívat jednotlivě i v různých kombinacích, dále pak jako malý tarot, nebo opačně nechat energii proudit skrze ně. Působení s nimi trvá vždy sedm minut. Tento systém může užívat každý, kdo má zájem na sobě pracovat.

 

Mandala Očista

očistaMandala je součástí sady mandal pro základní práci s energiemi, osvědčila k čištění všech hmotných věcí od negativních energií např. čištění místností, domů, společných prostor a věcí denní potřeby (brýle, řetízky, prstýnky, přívěšky, amulety).