Léčivé mandaly

Rozbor mandaly

Naše mandaly nejsou jen pěkné obrázky, ale mají daleko hlubší význam. Úplně každý z nás má mimosmyslovou schopnost vnímat svět okolo sebe, jen ji ale neumí využít. Ten, kdo jim, porozumí a naučí se s nimi pracovat, je obohacen dalším rozměrem svého vnímání a kvalitou života. Mandaly malované paní Lenkou Losertovou jsou jakési mapy, nevědomých okolností, které nás ovlivňují.  

Pro názornost uvádíme mandalu „Spokojenost maminky a dítěte“ (obrázek 1). Rozbor této mandaly jsme zvolili záměrně, protože nechceme odhalovat soukromé vlastnosti jednotlivců. O problematice vztahu maminky a dítěte by se mělo více mluvit. I když tento vztah není konkrétní osobnost, můžeme v tomto případě pracovat s mandalou tak, jako kdyby tento vztah skutečný byl. Měl by tak své specifické vlastnosti a způsoby chování.

Obrázek 2 představuje hlavní části struktury rozdělení. Uvnitř je duchovní podstata „božské Já“ a vně se nachází naše „nevědomé Já“, které vytváříme svými skutky a obrazem našeho života. Jinými slovy střed se projevuje na duchovní úrovni a vnější strana na úrovni hmotné. Komunikaci mezi světem duchovním a hmotným zprostředkovává životní energie. Tento proces, lze vysvětlit jako elektrický proud ze sítě, který proudí do počítače a zprostředkovává tak spojení mezi nehmotným programem a hmotným monitorem. V esoterice se tato energie nazývá různými slovy: pránou, kundaliny, duší a životní energií. K přenosu informací pomocí energie složí dvě cesty (obr. 3 a 4), které propojují střed s vnějším okrajem.

První cestou je obrázek 3, který představuje cestu našich přání, názorů a vlastního uspokojení. Jde o to, jak se chceme realizovat a jaké máme schopnosti. Například o čem sníme nebo co si chceme dokázat. Tedy vše, kde vidíme smysl života.

Druhá cesta obrázek 4 nám vytváří protiklad našeho okolí, který si sami podvědomě tvoříme. Jestliže vytváříme současně tlak a protitlak, jde o vyváženost plusu a mínusu zároveň. Je to hledání světla a tmy, jedno bez druhého nemůže existovat. Pak tedy obvod a střed jsou neutrální.   

Negativní část v mandale nenajdete, je naznačena jen symbolicky a závisí na našem úhlu pohledu a pocitu. Naše nespokojenost je produkce našeho ega a naší nedokonalosti nebo malé zralosti. Proto musíme projít určitou zátěží, abychom se mohli vrátit zpět do svého středu zkušenější a zralejší. Tento proces je velice obtížný a proto se ještě mnohokrát musíme učit a zkoušet to znovu a znovu.

V této malbě je také velmi důležité vnímat barvy a počet prstenců nebo výsečí. Tyto obrazce velmi souvisejí s astrologií a numerologií. Například v tomto obrázku je šest paprsků, to znamená, že číslo 6 je spojeno s Venuší, láskou, opakováním a vlídností. Fialová barva představuje proces zduchovnění, nadhled, přesnou dávku úcty a serióznosti, ale také velkou zodpovědnost

Mandaly nám mohou pomoct lépe pojmenovat a pochopit okolnosti našeho vývoje. Mandalu si můžeme představit také jako buňku velkého organismu obr. 1, kdy se stěny buněk dotýkají a předávají si informace. To ovlivňuje vztahy v našem okolí. Jsme to tedy my, kdo určuje a vytváří prostředí, ve kterém žijeme.