Léčivé mandaly

Kurzy mandal

Při nabízených kurzech si klient vybarvuje předtištěné mandaly (omalovánky) a tím vyjadřuje svoje pocity a emoce.

V současné době nabízíme tyto:

Kurz "Jemné doladění duše"

Kurz je určen těm, kteří již dlouho hledají způsob řešení a cesty ze svého trápení a chtějí něco pro sebe udělat.

Průběh kurzu:

  • Úvod-seznámení, zharmonizování, vysvětlení jak vše bude probíhat. Účastník kurzu si vytáhne tarotovou kartu (karty jsou speciálně vytvořeny pro tento kurz a jsou ilustrovány mandalami). Karta nastíní problematiku a téma. Po vysvětlení významu této karty si každý účastník kurzu vymaluje svoji vlastní mandalu (možnost výběru několika předtištěných mandal, jedná se o omalovánky).
  • Individuální rozbor- plné otevření problému, vysvětlení a pochopení příčin problému, který jsme ztvárnili svou tvorbou v mandale.
  • Odstranění problému (skutečné spálení papíru s mandalou)
  • Řešení- společná meditace- sjednocení (procítění své skutečné duchovní podstaty).
  • Nabíjení- vytažení nové tarotové karty a namalování druhé mandaly (klient si namaluje vlastní klíč ke své duši, jak řešit daný problém, jak se nabít a získat sílu k jeho plnému vyřešení). Po skončení kurzu si klient pomocí klíče (mandaly) může obnovit pocity k cestě uzdravení a načerpání nových sil. Tímto opakováním si každý účastník kurzu upevňuje pocity klidu a míru ve své duši. A tím se stává šťastnější a spokojenější.

Tato metoda řeší nalezení a odstranění bloků, návyků, alergií a traumat, které mnohdy vznikly již před naším životem a jsou převzaty od našich předků. Neustálým zvyšováním životního tempa vyplouvají z podvědomí dříve nevyřešené problémy, které více a více zasahují do našeho života.

Kurz "Nová cesta" (odosobnění)- čištění čaker

Hledáte a chcete poznat, co s námi Náš osud zamýšlí, co je Vaším posláním?

Kurz je určen těm, kteří ztratili nebo pochybují o svém štěstí a docenění sebe sama. Hledají smysl života a chtějí pracovat na sobě.

Průběh kurzu:

  • Úvod- seznámení, zklidnění, vysvětlení, jak vše bude probíhat.
  • Práce s tarotovými kartami- Účastník kurzu si vytáhne tarotovou kartu (karty jsou speciálně vytvořeny pro tento kurz a jsou ilustrovány mandalami). Karta nastíní problematiku a téma. Po vysvětlení významu této karty si každý účastník kurzu vymaluje svoji vlastní mandalu (možnost výběru několika předtištěných mandal, jedná se o omalovánky).
  • Meditace- 30 minut- po namalování obrázku každý účastník kurzu svůj výtvor vyzkouší. Postačí pouhé položení ruky na svoji namalovanou mandalu. Bude následovat zesílené prožívání určitého děje, který zažíval již při namalování. Tyto pocity se ještě prohloubí a zvýrazní.

Po skončení kurzu si účastník obrázek odnese domů.  Práce na sobě spočívá v opakování a osvojování si pocitů, které zažili při kurzu. Pocity z mandaly mu budou vodítkem.

Tato metoda napomáhá nalézt nový  životní styl a stanovit si reálné cíle. Pomůže Vám vidět věci z jiného úhlu pohledu a tím snadněji překonat malichernosti v současném uspěchaném životě.