Léčivé mandaly

Mandaly pro rok 2013

Tak jako již v minulých letech nabízíme práci s mandalami daného roku. Hlavní myšlenkou je sdílení pocitu naší planety Země. Jinými slovy prožívání duchovního vývoje planety, na které žijeme. Rok 2012 je vyvrcholením a dokončením 5125 let dlouhého cyklu podle mayského kalendáře. Rok 2013 je tedy novým počátkem možností využití nových energií.

   Tento zvrat myšlení si již uvědomujeme díky náročnosti naší doby (ne však konec světa), proto přicházíme s jednoduchou nabídkou jak pochopit a změnit dosavadní vzorce chování tak abychom byli spokojenější.

Číst celé

 

 Rok 2013 je novým vstupem vývoje lidského ducha. Začíná nová etapa a přicházejí jiné možnosti k urychlení a zkvalitnění cesty k harmonii a spokojenosti. V tomto období, kdy je záměrně připravován zmatek a chaos se nabízí i opačná cesta lásky a úcty. Je na naší svobodné volbě, jakou cestu si vybereme. Rozhodně bude snazší nadávat a kritizovat. Naopak soustředit se na spokojenost a tvořivost bude daleko těžší.  A o to právě jde, překonat překážky a i pod tlakem vytvářet a realizovat naše sny a zájmy. Učíme se tedy vyzdvihnout to, po čem toužíme a co chceme. Negativní nepotřebné věci pak sami zaniknou, tím že je přestaneme používat a stanou se zastaralé. K tomuto těžkému úkolu zvládnutí své mysli mohou posloužit tyto mandaly.

   Mandala Přijetí (převládá modrá barva) nabízí přijetí světa, takového jaký je, a z tohoto bodu je nutné vycházet. Mnoho lidí ovšem nedovede přijmout své tělo, své křivdy a nelásku druhých. Tuto skutečnost odmítáme a nechceme s ní pracovat.(Tuto činnost mohou doplnit koupele na zadní straně mandaly).

   Mandala Síla (převládá žlutá barva) představuje pozitivní a tvořivou energii, která již přesáhla své možnosti a začíná být škodlivá. Jinými slovy přeceňujeme své možnosti a nároky, které klademe na sebe či druhé, jsou nereálné nebo riskantní. Tato mandala slouží k uklidnění nebo rozvržení energie a času tak, aby vše do sebe zapadalo.(Tuto činnost mohou částečně zharmonizovat i čaje na zadní straně mandaly).

   Mandala čistota (převládá červená barva) je jedna z nejdůležitějších. Představuje vzorce chování, které jsme převzali od svých předků, vzorce uspěchané doby a životního stylu. Podívejte se do svého nitra, s jakou kvalitou pohody a harmonie pracujete.(Tuto činnost může pomoci harmonizovat ghí - recept se nachází na druhé straně mandaly). 

   Omlouváme se, došlo k textové chybě a záměně obrázků mandal s textem, který se k nim vztahuje. Jsme nuceni texty jemně přelepit správnými nápisy, jde pouze o zadní strany příručky.  Děkujeme všem za pochopení. Proto nabízíme prostřednictvím těchto stránek daleko širší využití těchto tří mandal s podrobnějším popisem.

 3. dubna 2013 dojde k dokončení sjednocení všech energií v jeden mimosmyslový jazyk. Nově narozené generace tuto intuitivní vlastnost budou vnímat jako samozřejmost, a nepřijde jim divné, že je to něco zvláštního, naopak my pro ně budeme zvláštní. Potřebujeme tedy velmi jednoduchý návod nebo klíč, jak těmto prožitkům porozumět. Tři mandaly jsou tím nejjednodušším způsobem, jak pojmenovat situace ve kterých se právě nacházíme. Předpokládáme, že se budou vyplavovat nevyřešené věci z předešlých let a proto nevydáváme kalendář ale jakousi příručku pro tento rok. Podobně jako mantra tak i mandala nabývá svou sílu opakováním. Nabízí se nám možnost porovnat naše pocity a emoce s mnohosetletými zkušenostmi naší planety Země.

 

  Praxe : Můžeme využít nejen jednotlivé mandaly, ale i jejich vzájemné kombinace. Pro všechny kombinace mandal platí stejný začátek. Položíme si ruku na obrázek (později stačí si ho jen představit) a pociťujeme spojení se zemí skrze naše nohy. Cítíme teplo na chodidlech a máme pocit, jako kdybychom se zakořeňovali a naše plosky nohou se pevně spojili se Zemí. Vytváříme prostor, ve kterém si dvě bytosti (Země a já) mohou porovnat své duchovní zkušenosti. Uvědomuji si svá chování a stávám se zkušenější.

   Síla – Uvědomíme si, že jsme se nedocenili  nebo přecenili své schopnosti. Mnohdy jsme se neprávem rozčilovali a poškodili své tělo, vztahy partnerů, v zaměstnání, v rodině nebo u přátel. Tímto způsobem se stáváme jinými a tolerantnějšími. Ale naopak se může stát, že jsme se neozvali a neřešili svou důstojnost, to znamená, že naše planeta Země se může stát jakýmsi kalibrem v našem jednání.(máme to s čím porovnat.)

   Přijetí –Uvědomujeme si, že máme sílu řešit věci, do kterých se nám dříve nechtělo a vidíme je z jiného úhlu pohledu. Naopak některé věci necháme běžet okolo nás, protože nás zdržují a odvádí pozornost od důležitějších záležitostí.

   Čistota – Uvědomujeme si, že děláme vše správně a vše je v souladu s naším vnitřním cítěním. Nalézáme svou vlastní spokojenost. Všechno co dělám je správné, protože realizuji svůj sen. Miluji vše takové jaké to je. V praxi se stává, že realizujeme sny někoho jiného.

   Čistota + Přijetí – Cítíme uvolňování okolností, které nás znepokojovaly a nedávaly nám spát. A naopak cítíme sílu upozornit na některé nedostatky. Vynakládáme prostředky na jejich vyřešení, aniž by se nás týkaly, nejsme zaujatí. Neberme věci osobně.

   Přijetí + Síla – Cítíme zázemí a jistotu, nebo opačně hazardní a riskantní přístup  nebo-li míru mezi odvahou a hazardem. Získáváme zdravé sebevědomí. Naše soustředění je současně meditací a koncentrací.

   Čistota  a Síla – Cítíme vlídnost a úctu, máme porozumění pro problémy druhého a uvědomujeme si, že jeho nepřiměřené chování pramení z jeho nespokojenosti ne z naší. Máme trpělivost s ním o tom jednat. Nereagujeme na jeho emotivní projevy a neustále sledujeme svůj cíl. „Jsem v pohodě a nenechám se ovlivnit.“ Uvědomujeme si, že on se to teprve učí a ještě to neumí a my máme trpělivost  mu pomoci.

   Přijetí + Čistota + Síla – Uvědomujeme si, že každá věc má svůj čas. Svou vlastní pohodou vytvářím podmínky pro příjemné a věcné jednání. Člověk, který má něco rozhodnout potřebuje čas k vlastním prožitkům.  Jinými slovy vytváříme prostor k zodpovědnému jednání a k vlastní realizaci.

Ti zkušenější pociťují úplné zastavení mysli a splynutí s dokonalostí vesmíru.

 

  Další možnost využití této příručky na rok 2013 je investovat lásku tam, kde není nebo nebyla. Tato technika je spíše pro ty náročnější. Postačí se prostřednictvím těchto systémů poklonit na dané téma. A právě poklonou zprostředkováváme lásku naší planety Země tam, kam uznáme za vhodné. Učíme se tak milovat věci takové jaké jsou. Jen vkládáme světlo tam, kde je tma.

   Síla – Milujme změny, které nastávají, naše světlo je součástí těchto změn.  

   Přijetí – Život je velký učitel, pokud ho dovedeme přijmout. Milujme ho takový, jaký je. Na nás záleží, čemu budeme věnovat naši pozornost.

   Čistota – Mnohé věci se nám nelíbí, protože vznikly bez lásky. Milujme možnosti poslat lásku tam, kde ještě není, tato investice se nám mnohokrát vrátí.

   Síla + Přijetí – Odhodlání a optimizmus jsou motorem každé proměny. Milujme tvůrčí sílu, která nám pomůže překonat překážky.

   Síla + Čistota – Teorie a praxe jsou dva rozdílné pojmy, ale pokud je spojíme, vznikne zkušenost. Milujme možnosti, kdy se můžeme stát zkušenější a dokonalejší. Jedině praxí se z nás mohou stát mistři.

   Přijetí + Čistota – Dění okolo nás není skutečné, pouze se vytvářejí podmínky, abychom mohli pochopit své příčiny a následky svého chování. Milujme tyto herce okolo nás a poděkujme jim za čas, který nám věnují, neboť hrají scénář, který jsme si sami napsali(oni jej pouze zprostředkovávají a mají s námi trpělivost).

   Síla, Přijetí a Čistota – Velké věci jsou vždy jednoduché. Milujme své srdce a neřešme vše rozumem.

Při  používání  první techniky(přes plosky chodidel) se výsledek dostaví okamžitě. U druhé  možnosti, kdy pomocí poklony vnášíme světlo tam, kde není (lásku)se výsledek dostaví až za týden nebo měsíc. Je to jakási investice do budoucna.

Na zadní straně obrázků, jako i v předchozích letech přikládáme recepty, koupele a obklady podle zkušeností naší dlouholeté kamarádky Ivy Georgievové (www.ivaveda.eu), která se zabývá praktickou ayurvédou. Příručka je vypracována tak, že se jednotlivé listy mohou slepit v jeden celek nebo používat jednotlivě, tak jak je to na obrázcích.

Cena jedné sady  150,- Kč