Léčivé mandaly

Slunovrat 21.12.2020

Odložme starosti a nechme se unášet bez jakýchkoliv emocí jen tak, jako nepatrné smítko ve větru. Vnímejme lehkost a bezčasovost této chvíle. Vnímejme tento okamžik jako věčnost. Právě tak začíná další etapa vesmírné pouti našeho Slunce v galaxii. Pamatujme, kam směřuje naše pozornost, tam proudí naše energie a právě to je podporováno, buďme bdělí.