Léčivé mandaly

Univerzální energii

nazýváme energií, která není kladná ani záporná. Jinými slovy ji můžeme přirovnat k napojení do sféry, kde sdílíme stejné prostředí s bytostmi, které již prošly vývojem ducha. Tyto bytosti aby nadále zůstaly mistry ve svém oboru, musejí vykonávat praxi a neustále se učit. Napojením na tyto vibrace se nabízí oboustranně výhodná spolupráce. My se stáváme zprostředkovateli mezi disharmonií a duchovními mistry. Není to tedy naše energie, která působí, ale můžeme přihlížet a učit se od těch zkušenějších. Za tuto energii se neplatí, ale můžeme se nechat ohodnotit za náš čas. Z pohledu mnohých léčitelů je tento způsob velmi pomalý a zatracují jej. Na druhou stranu je mnohokrát bezpečnější a příjemnější. Používali ho a podporovali i velikáni našich dějin například Kristus a další. Tato technika je více zaměřena na sebevzdělávání a léčení je spíše důsledkem než posláním.