Léčivé mandaly

Advent

Adventní věnec se čtyřmi svíčkami má hlubší symboliku, než odpočítávání čtyř týdnů do Vánoc. Slovo advent pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod. Symbolika čtyř svící má hluboký význam, který nám umožňuje pracovat s energiemi kolem nás. Pomáhá nám k očištění minulosti (očista starého), abychom se připravili na příchod budoucnosti (příchod nového). Plamen svíčky očišťuje všechny tyto energie a pomáhá nám k lepšímu rozvoji, dobré náladě a spokojenosti.  Advent souvisí i se čtyřmi fázemi měsíce.

První svíčka má symboliku očištění od starých návyků a gest, které dědíme po svých předcích. Při zapálení této svíčky, bychom měli, proto poděkovat za dar života a vnímat život, který nám byl svěřen.

Druhá svíčka má symboliku očištění od nepotřebného, které nám brání v tvoření, seberealizaci a rozvíjení vlastní osobnosti. Pomáhá nám k lepšímu vnímání radosti života a pocitu štěstí.

Třetí svíčka symbolizuje prostředí, ve kterém se nacházíme.  Prostředí kolem nás vytváří určitou přirozenou zátěž, která je pohonnou hmotou pro náš život, abychom se mohli rozvíjet a zdokonalovat.

Čtvrtá svíčka má symboliku bdělosti a jednoty. Pomáhá nám udržovat se neustále bdělými, soustředěnými a pozornými.