Léčivé mandaly

Jak na sobě konkrétně pracovat

Práce na sobě je smyslem našeho života, je to cesta k rovnováze a spokojenosti. Pokud nebudeme spokojeni sami se sebou, nenalezneme štěstí a uspokojení kolem sebe. Jako ve škole jsou pro nás připraveny lekce a úkoly, na kterých se můžeme poučit a zdokonalovat. Tak i život sám je velkou školou. Situace, do kterých se dostáváme, nejsou náhodné, ale jsou pečlivě připravovány naším podvědomím. Je tedy na nás, snažit se je přijmout a porozumět těmto darům. Harmonickou stravou a tělesným cvičením získáme větší citlivost a vnímavost, to ale nestačí, měli bychom zvládnout i svoji mysl a své emoce. K tomu je třeba rozvíjet a cvičit svou intuici jako další zdroj informací a zkušeností.

Tyto techniky jsou známy již celá tisíciletí a jsou mnohokrát prověřeny našimi dávnými předky. Bohužel nové může být i to, co již bylo zapomenuto. Nejčastější problémy současnosti nejsou naše minulé životy, ale vzorce chování a návyky z životů našich předků. Od nich jsme tyto vlastnosti převzali a jsme zodpovědní za jejich užívání v našem životě, i když jsme je nevytvořili, ale pouze je předáváme dál. Nadešla doba, kdy přetechnizovaný svět našeho okolí již nenabízí další růst naší spokojenosti a harmonie, proto se musíme soustředit na sebe, učit se milovat sami sebe i druhé a pochopit příčiny a následky svého nespokojeného chování. Nikdo to za nás neudělá.