Léčivé mandaly

Duch, duše, tělo

Vede se mnoho diskuzí, zda existují minulé životy, nebo je to výmysl naší fantazie. Tuto problematiku lze snadno vysvětlit na příkladu fungování počítače. Ve škole se učíme o softwaru-programu, v našem případě o duchu, dále pak o hardwaru- hmotné části počítače, v našem případě tělo z masa a kostí. Třetí částí tohoto přirovnání je zdroj, tedy šňůra zapojená do elektrické sítě.  Ano duše je zdroj a někdy je zaměňována s duchem. Ve skutečnosti je to ale síla, která vše udává do pohybu, nebo zprostředkovává spojení mezi duchem a tělem. V běžném životě se projevuje jako emoce a pocity. Pak je tedy samozřejmostí, že do vyrobeného počítače se nahraje program, který s ním pak tvoří jediný celek a jeden bez druhého nemůže existovat.

Ve východních zemích tomuto procesu říkají reinkarnace tedy znovu vtělení nebo znovu naistalování. V průběhu doby se software vyvíjel a jistě byl mnohokrát instalován, než dostal podobu, jak ho známe dnes. I lidský duch se pomocí těla může vyvíjet rychleji, než je mu umožněno v jeho přirozeném stavu. Lidské tělo, které již z pohledu konstruktéra dosáhlo dokonalosti, může sloužit jako monitorovací zařízení pro vývoj ducha. Duší si lze představit prostředky, ale i překážky, které jsou záměrně simulovány tak, aby je duch musel řešit a tím se zdokonaloval. Nejznámějším výkladem duše je horoskop jinými slovy program, nebo-li osnova, kterou v životě procházíme. Tento výklad je znám již tisíciletí a mimořádně citliví lidé jej intuitivně tušili. K přirovnání člověk dříve nemohl použít slova software nebo hardware, ale musel vše podávat v bájích a příbězích. Zákony elektřiny fungovaly jistě i před tisíci nebo statisíci lety, ale lidské vědění je ještě nedokázalo popsat, náš hmotný mozek je ještě neměl k dispozici, ale intuice již s tímto poznáním pracovala.