Léčivé mandaly

Devět mandal

 

 

Tato sada devíti karet je velmi zjednodušený model energetických sil v našem těle. V praxi se tento způsob velmi osvědčil, a proto ho neustále rozvíjím a zdokonaluji. Karty lze použít jednotlivě, i v různých, kombinacích.  Energie se spouští pouhým pomyšlením na kartu nebo více karet. Z počátku než si zapamatujeme mandaly, držíme kartičky v ruce a pozorujeme naše pocity. Balíček lze využít i opačným způsobem tak, že pomyslíme na daný úkol a vytáhneme kartičku, v návodu pak dohledáme její význam. Podobně jako u tarotových karet.

Jednou z nejoblíbenějších mandal je mandala "Očista". Osvědčila se, jak název napovídá k odstranění a očištění věcí, které jsou již vyřešeny, nebo je vůbec nemáme řešit a zdržují nás. To jsou emoce v našem prostředí, kde žijeme, které vznikly hádkami, spory nebo tragickými událostmi. Jako další ukázku uvádím mandalu "Prohřátí", která představuje mužskou energii v oblasti naší duše. Využívá se ke komunikaci s naším podvědomím. Například pokud se nám stane úraz nebo nehoda, mohu prostřednictvím této mandaly zjistit informace o mé nepozornosti nebo špatném ovládání těla. Tuto informaci pak mohu opravit nebo doplnit univerzální energií, při tomto působení klient pociťuje značné teplo, proto z praxe vznikl název Prohřátí. Jako třetí z devíti karet uvádím mandalu "Láska" z hmotné a neutrální úrovně. Tato karta zprostředkovává všeobjímající lásku pro naše tělo, buňky a orgány. Naše telo není stroj, ale živá samostatná bytost a reaguje na způsoby, jak je s ním zacházeno. Zdraví, štěstí a spokojenost není samozřejmostí, musíme o ně usilovat. I další karty s mandalami ukazují cestu jak harmonizovat sebe i své okolí, jak nalézt odpočinek, nadled, odstup, citlivost, pochopení, odvahu, nezaujatost a vitalitu.